Ombudsman: ‘Overheid maakt wetten voor jongeren met beperking te complex’

Posted on

De wetten voor jongeren met een beperking zijn te ingewikkeld en zorgen ervoor dat zij een groot risico op langdurige financiële problemen lopen. Deze jongeren krijgen van de overheid geen toekomstperspectief en de vele regels zitten hen dwars, stelt Nationale ombudsman Reinier van Zutphen.

Volgens de ombudsman gaat de overheid er nu van uit dat jongeren met een beperking vanaf hun achttiende zelfredzaam zijn, mogelijk met behulp van hun omgeving.

Maar Van Zutphen zegt dat deze groep een te laag inkomen heeft om rond te komen en daardoor is aangewezen op de overheid. “Door alle regelingen bij elkaar worden jongeren steeds weer met hun beperking geconfronteerd”, benadrukt de ombudsman. “Dat is niet eerlijk. Wetten en regels moeten jongeren helpen, niet in de weg zitten.”

In zijn onderzoeksrapport concludeert Van Zutphen dat zelfredzaamheid voor jongeren met een beperking “een illusie is”. Dat komt volgens hem door onder meer “lastig te begrijpen wetten en regels en grote administratieve lasten, doordat hulp uit het sociale netwerk wordt overschat”.

Ook is er weinig samenwerking tussen de instanties en zorgen de inflatie, hoge energieprijzen en krapte op de woningmarkt voor nog meer problemen.

De overheid en andere betrokken partijen moeten volgens Van Zutphen meer doen om de situatie van jongeren met een beperking te verbeteren. De ombudsman roept alle partijen op “de knelpunten” aan te pakken en te zorgen voor “begrijpelijke informatie, persoonlijke begeleiding en financiële zekerheid”.

Hij vindt dat ze jongeren goed moet informeren over hun rechten en mogelijkheden. “Werken moet bovendien van toegevoegde waarde zijn en niet leiden tot meer problemen.”

Jasaseosmm.com Smm Panel is the best and cheapest smm reseller panel Buy Instagram Verification for instant Instagram likes and followers, Buy Verification Badge, Youtube views and subscribers, TikTok followers, telegram services, and many other smm services. telegram, and many other smm services